Šibenik Meteo - Motrenje i prognoziranje vremena 

24h live pratimo vrijeme za Vas!

TEMPERATURE MORA I KRKE NA ŠIBENIK METEO SONDAMA

Napomena: Zbog radova na sondama u Šibeniku i Skradinu mjerenje i ažuriranje podataka se vrši tijekom vikenda.

TEMPERATURE MORA IZMJERENE NA DHMZ POSTAJAMA