Šibenik Meteo - Motrenje i prognoziranje vremena 

24h live pratimo vrijeme za Vas!

TEMPERATURE MORA I KRKE NA ŠIBENIK METEO SONDAMA

Napomena: Zbog radova na obalnom pojasu temperatura vode kod Skradina mjeri se svakih 7 dana. Po završetku radova sonda će se trajno smjestiti na lokaciju uz mjerenje podataka svakih 5 minuta, 24h dnevno.
TEMPERATURE MORA IZMJERENE NA DHMZ POSTAJAMA