Šibenik Meteo - Motrenje i prognoziranje vremena 

24h live pratimo vrijeme za Vas!

Vijesti Post New Entry

Medjunarodni dan Dunava (29.lipnja): Na lijepom plavom Dunavu

Posted by Danijela Grbelja on June 28, 2014 at 1:50 PM

"Dunav je car među rijekama" davno je rekao Napoleon, postavši tako samo jedan od mnogih koji su veličali Dunav kroz povijest pa sve do danas. Ovom rajskom rijekom koja spaja bili su inspirirani još mnogi drugi pisci, pjesnici, slikari, redatelji, kao što poseban pečat daju brojne legende. Svima je poznat slavni bečki valcer "Na lijepom plavom Dunavu", a u Mađarskoj postoji izreka da ima više pjesama o Dunavu, nego riba u njemu.


Dunav svojim tokom od 2857 km (druga rijeka po dužini i bogatstvu vode u Europi) spaja većinu zemalja jugoistočne Europe i predstavlja važan međunarodni plovni put. Teče kroz deset država, a u riječni sustav spada još njih devet. Dunav je jedina velika europska rijeka koja teče od zapada prema istoku čija se dužina mjeri od ušća do izvora. Polaznom točkom se smatra svjetionik Sulina u Crnom moru. U Dunav utječe oko 300 pritoka koji se većinom nalaze u Alpama. Delta Dunava u Rumunjskoj zaštićena je od strane UNESCO kao svjetska baština 1991. g., dok je 29.lipnja 2004. na sastanku u Beču odlučeno da će se svake godine taj dan obilježavati kao Dan Dunava. Uz Dunav živi oko 80 milijuna ljudi. Važne značajke uzduž cijele rijeke su gospodarstvo (upotreba energije vode i korištenje vode za razne namjene), plovidba, ribolov, poljoprivreda (vinogradarstvo) i turizam.


Svojim dugačkim tokom Dunav prolazi kroz više klimatskih zona i raznolik okoliš što objašnjava raznolikost biljnog i životinjskog svijeta uzduž rijeke: oko 300 vrsta ptica, oko 150 vrsta riba, veliki broj sisavaca, gmazova i vodozemaca, vrste mekog i tvrdog drveća, različite vodene biljke.


Hrvatska ima 137 km udjela u Dunavu koji ulazi u Batini i prolazi kroz dvije županije, Osječko-baranjsku i Vukovarsko-srijemsku. Značajna luka, pogotovo u teretnom prometu je Vukovar.


Ekološki zaštićena područja Dunava u RH su:

- Park prirode Kopački rit (utemeljen 1976 na sjeveroistoku Hrvatske u Baranji, iznimno vrijedno bogato područje sa oko 2000 bioloških  vrsta flore i faune)

- Regionalni park Mura-Drava (rezervat biosfere uvršten 2012. u svjetsku mrežu)       Na području rezervata biosfere Mura-Drava od ukupnog broja stanišnih tipova, pola ih je ugroženo i zaštićeno Direktivom o staništima. Na ovom području obitava 27 vrsta familija dabara što čini 20% ukupne populacije u RH. Širem području rezervata pripada i 8 strogo zaštićenih vrsta šišmiša kojima prijeti izumiranje. Stanište na ovom prostoru imaju dva regionalna endema: panonska močvarna žaba i veliki panonski vodenjak.  

     

Obilježavanje Dana Dunava ima za cilj očuvanje jedne od najljepših europskih rijeka i da se istakne značaj Dunava za život i budućnost  ljudi koji žive u njegovom slivu, a da bi se to postiglo zajednička zadaća svih je osigurati održivost i razvoj temeljen na suživotu čovjeka i prirode.
Categories: Eko otkucaji zelenog srca