Šibenik Meteo - Motrenje i prognoziranje vremena 

24h live pratimo vrijeme za Vas!

 
Mišom dođite na jednu od postaja i na desnoj strani će Vam se otvoriti sidebar sa više podataka o trenutnim vremenskim prilikama sa AMP. Aplikacija ima više pohranjenih karata koje se biraju u izborniku sidebara. Za vidjeti aplikaciju potrebno je instalirati Flash player.