Šibenik Meteo - Motrenje i prognoziranje vremena 

24h live pratimo vrijeme za Vas!

Šibenik Meteo od 23.3.2014.g surađuje sa Quake-Catcher Network-om sa sveučilišta Stanford u Kaliforniji, SAD-u, u razvoju najveće svjetske mreže low-cost seizmičkih senzora.

Seizmički senzor koji se nalazi u sklopu AMP Šubićevac 24h dnevno vrši mjerenja i šalje ih na server američkog sveučilišta. Razvojem mreže seizmičkih senzora znanstvenicima sa Quake-Catcher Network-a omogućava se bolje razumjevanje nastanka potresa, ranog upozoravanja stanovništva i odgovarajućih službi.


Uređaj se u prosjeku svakih pola sata spaja na server, a izmjereno podhrtavanje se šalje odmah po mjerenju i može se vidjeti kao boldani tekst, kod jačih potresa u obojenom polju.