Šibenik Meteo - Motrenje i prognoziranje vremena 

24h live pratimo vrijeme za Vas!

Regija zapad

Vodice

Putičanje

Regija centar

Šibenik

Dubrava

Regija sjever

Golubić

Regija jug

Žaborić

 
požarna opasnost
 Umjerena
 Vjerovatnost za pojavu požara je veoma mala. Ukoliko i dođe do požara on se sporo širi ili se ugasi. 
 Visoka
 Zapaljenje, požar, može nastati u slučaju trajnijeg izvora vatre, kao što je npr. vatra prilikom kampiranja. Širenje požara u šumi je sporo, a na slobodnom prostoru osrednje. Kontrola nad vatrom se lako i brzo postiže, što iziskuje manje napora za gašenje požara.
 Vrlo visoka
 Kontrola vatre nije teška, pod uslovom da se reagira brzo. Šibica može prouzrokovati požar. Širenje požara je osrednje unutar šume, a na otvorenim površiname je brzo. Vatra gori osrednjim plamenom. 
 Izvaredna
 Šibica sigurno može izazvati požar i širenje požara je dosta brzo. Požar se može proširiti i u krošnje drveća. Kontrola požara je vrlo teška.
 Ekstremna
  Požar može prouzrokovati iskra, varnica. Širenje požara je vrlo brzo. Dolazi do pojave požara u krošnjama drveća i na širem području. Kontrola požara je ekstremno teška i za kontrolu požara mora se uložiti ogroman napor i sva raspoloživa sredstva.