Šibenik Meteo - Motrenje i prognoziranje vremena 

24h live pratimo vrijeme za Vas!


Šibenik Meteo posjeduje više od 5 godina iskustva u radu s automatskim meteorološkim postajama, morskim sondama i kamerama, a sukladno našim djelatnostima u mogućnosti smo ponuditi:


  1. Instalaciju automatskih meteoroloških postaja;
  2. Instalaciju sondi za mjerenje temperature mora, vode i tla;
  3. Instalaciju panoramskih i podvodnih kamera;
  4. Potpunu uslugu od projektiranja, nabave opreme do montaže na terenu (ključ u ruke);
  5. Informatičku podršku;
  6. Pristup i sigurnost kompletne arhive meteoroloških mjerenja;
  7. Održavanje opreme.


Kontakt: 091 101 63 47

E mail: info@sibenik-meteo.com

Click here to edit text